„Поход за семейството“ подкрепя националните граждански протести на 7.9.2019 г.

Национална асоциация „Поход за семейството“ подкрепя националните граждански протести на 7.9.2019 г. срещу законодателните промени, които предстои да влязат в сила от 1.1.2020 г. и които са посрещани с недоверие, неодобрение и притеснения от огромен брой български майки и бащи, баби и дядовци.

Сдружението от неправителствени организации смята, че новите законодателни мерки са силно повлияни от целите и идеологията на вече „несъществуващата“, според българския премиер-министър, „Национална стратегия за детето 2019-2030“, противоречат на Конституцията и влизат в пряк конфликт с българската традиция за независимост на семейството и избора му на начини за отглеждане и възпитание на децата.

Новите промени водят със себе си силна намеса на държавата в семейните взаимоотношения и практики, които наподобяват тези на използваните в силно критикуваната от правозащитници в целия свят норвежка социална система за закрила на детето „Барневерн“, смятат от НАПС. Именно политиките на „Барневерн“ са причината за организираните протести на 7.9.2019 г. не само в около 20 града в България, а и в над 15 други страни в Европа и Америка.

„Намираме за обезпокоителен факта, че от страна на българските институции няма активна готовност за диалог и вслушване в гласа на онези над 150 000 родители от цялата страна, които осъзнаха, че докато погледите им бяха насочени към обсъждането на т.нар. „Проект на Национална стратегия за детето 2019-2030“, са били приети редица, нежелани от тях, промени в социалното законодателство и Закона за закрила на детето. Несъгласието на родителите с тези законодателни промени беше изразено под различна форма от неправителствени организации, юристи и други специалисти, но липсата на чуваемост отново ги тласна на улицата. Дано хората на отговорни постове, свързани със семейството и децата, разберат най-после, че не всички протестиращи са „нечетящи истерици” и че е време да се работи сериозно и отговорно върху посочените от родителите проблеми“, казва Нели Тончева, председател на Управителния Съвет на НАПС. „Майките и бащите не желаят някой чрез закон и чрез частни организации в договор с държавата да ги дебне и да им диктува как да отглеждат и възпитават децата си, след като това е изцяло тяхно конституционно право. Ако някой има професионални препоръки и желае да научи родителите на добри умения относно децата им – нека го прави като обучение и споделен опит, но не и да вменява задължения за изпълнението на тези препоръки, особено когато те не съвпадат с убежденията на самите родители“, допълва тя.

„Докога децата ще бъдат жертва на нечии идеологически интереси и цели“, пита Ивайло Тинчев, заместник-председател на УС на НАПС, „и докога ще допускаме да се създават закони, които постоянно злоупотребяват с правата на родителите и децата, и все повече ограничават гражданските ни свободи? Защо не оставим родителите на спокойствие и да не ги стресираме с постоянни изисквания и натиск от страна на държавните институции? Ако има доказани случаи на насилие, защо не се извежда от семействата насилникът, а не насилените, докато другите членове на семейството остават уязвими? Вече месеци говорим по тази тема. Цялата основа на този тип законодателство в България е сгрешена и законите стават стават все по-разрушителни и рестриктивни за семействата, вместо градивни и подкрепящи. Вървим към повече диктатура, нежелана намеса и натиск от страна на институциите в семействата вместо към оказване на реална и полезна помощ на родителите в отглеждането и възпитанието на децата, както е по конституция.“

Димитрина Иванова, заместник-председател на УС на НАПС, продължава, „От “Поход за семейството” се обявяваме в пълна подкрепа на всички родители от България и чужбина, които искат да защитят децата си от пипалата и механизмите на Норвежката социална система „Барневерн“ и подобните на нея, защото имат вече доказана международна практика за изземване на деца от родителите им без основателни причини и по анонимни сигнали до съответните служби. Искаме да заявим, че категорично се обявяваме за пълна защита правата на децата в България, както от физически и психически тормоз, така и срещу отделянето на всяко дете от биологичното му семейство без наличието на ясни и налагащи това обстоятелства и причини, освен в случаите, когато има доказана чрез медицински и съдебни документи опасност за живота и психическото развитие на детето. Подкрепяме съответно програми за превенция на насилието и отпадането от училищната система, както и свободния избор на родители да прибягнат към различни видове домашно, дистанционно или друго обучение. Но нещата не трябва да стават по начина, по който ставаха досега – трябва да се променят. Всеки родител, независимо от своя етнос, религия или други различия, има право да избере за детето си най-подходящото възпитание и образование, защото мисли най-доброто за него и полага най-сигурната и любяща грижа. Изключенията могат да бъдат разглеждани отделно и то през прокуратурата и съда, с действие срещу виновните, а не срещу невинните. Всяка друга форма на контрол и намеса в семейството и личния живот, за нас е неприемлива.“

Относно ранното сексуално образование, което е приоритет на МТСП и МОН, и което се развива също с помощта на новите промени, от НАПС категорично се обявяват против намесата на социалните служби и чужди неправителствени организации в образователния процес на всички детски и учебни заведения по темите за сексуално образование и насилие, насилие основано на пола (включително, джендър и ЛГБТК-насилие), без изричното съгласие и информираност на родителите. Според организацията, опитите за налагане на нови критерии за ранно сексуално образование на деца и юноши в различните възрастови групи, включително най-ниските между 0 и 9 години, с времето ще доведат до още ненужна сексуализация на децата в тяхната най-ранна възраст, още нежелани ранни бременности и съответно прекъсвания на бременности, негативни резултати за репродуктивното здраве на подрастващите, за демографията на страната и други подобни проблеми, които се наблюдават в други страни с подобни политики.

От Национална асоциация „Поход за семейството“, въпреки че не са прекия организатор на протестите, призовават всички български родители и граждани, в България и в чужбина, да проверят за местата и часовете на тяхното провеждане в близост до тях и да се присъединят на 7.9.2019 г., за да изразят гласно своята позиция и несъгласие с методите на този вид социални системи и законодателство за детето и семейството.

Повече информация за организираните протести можете да намерите на адрес:
https://www.facebook.com/events/2645134938839210/

Споделете тази страница с приятели!