За нас

Национална асоциация “Поход за семейството” осъществява дейност в обществена полза за утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен съюз между един мъж и една жена и на традиционните семейни ценности и добродетели, за постигане на по-добър и пълноценен живот на всички граждани в обществото.

Асоциацията има следните основните цели:

  1. Да насърчава и подпомага обществото за дейности свързани с утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен законен съюз между един мъж и една жена;
  2. Да насърчава и подпомага семействата в изграждане и запазване на взаимоотношения, основани на традиционните семейни ценности и добродетели като обич, разбирателство, доверие, единство, верност, грижа, приемане, подкрепа, сътрудничество, защита и други;
  3. Да насърчава и подпомага родителите в усилията им да дадат на своите деца общественополезно, етично и морално възпитание, знания и образование, с които да имат възможност да се реализират като достойни граждани в обществото;
  4. Да защитава едновременно интересите на децата и родителите в тяхна взаимна полза, като не ги противопоставя едни на други и зачита човешкото им достойнство и права;
  5. Да съдейства пряко или косвено на граждани в защита на техните социални, икономически или други права, които касаят личния им живот, техните бракове, семейства, роднини, близки или познати.
  6. Да свързва, обединява и подпомага своите членове за дейности в подкрепа на общите им цели и интереси, които съвпадат с целите и интересите на Сдружението;
  7. Да представлява и защитава според възможностите си интересите на своите членове и съмишленици пред държавни, областни, общински, частни, национални и международни органи, организации и лица.

Можете да научите повече за организацията, видовете членство, органите на управление и други въпроси, от нашия Устав.

Споделете тази страница с приятели!