"Поход за семейството" - Три момиченца

Брак от мъж и жена

Утвърждаваме брака като доброволен съюз между един мъж и една жена.

Семейни ценности

Подкрепяме традиционните семейни ценности и човешки добродетели.

Права за всички

Защитаваме правата на родителите и децата без да ги противопоставяме.

Национална асоциация “Поход за семейството” осъществява дейност в обществена полза за утвърждаване и подкрепа на брака като доброволен съюз между един мъж и една жена и на традиционните семейни ценности и добродетели, за постигане на по-добър и пълноценен живот на всички граждани в обществото.

Последни актуални публикации

Обръщение във връзка с пандемията от коронавирус

В това кризисно време, загрижени за благото на нашите семейства и на цялото ...

В Англия преминах през ранното сексуално обучение в училище. До какво доведе то?

За ранното сексуално образование на децата в английско училище. Разказ от първо ...

Допълнение към становището на НАПС относно ЗСУ

Проблемите със ЗСУ се коренят освен в самия закон също и в други свързани ...

„Поход за семейството“ излезе със становище за временна отмяна на Закона за социалните услуги

Законът беше приет през март 2019 г. и оттогава хиляди български родители ...

Споделете тази страница с приятели!