Пълноправни членове и членове на Управителния съвет

Сдружение "Свободен човек"

Сдружение „Свободен човек“ е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2017 година, обединяваща ентусиасти в помощ на онкологично болни в техните специфични психологически и физически потребности, както и различни хора в неравностойно положение. Целта на организацията е да създава проекти, които да подпомагат, да укрепяват, да насърчават конкретните групи от нуждаещи се от помощ. Представляваща на Сдружение „Свободен човек“ в НАПС е Нели Тончева.

Нели Тончева - представляваща Сдружение "Свободен човек"

Сдружение „Избор за живот“ е нестопанска организация, създадена през 2013 г. Oсновната дейност на организацията е да информира обществото за ценността на човешкия живот от момента на зачатието до момента на естествената смърт, да помага на уязвимите, страдащите и техните близки да не вземат фатални решения, за които по-късно биха съжалявали. Представляващ Сдружение „Избор за живот“ в НАПС е Ивайло Тинчев.

Ивайло Тинчев - представляваща Сдружение "Избор за живот"

Сдружение „Нов живот“ е създадено през 2009 г. след проведено учредително събрание на организацията в град Варна. В продължение на 3 години към него се включват мнозина доброволци от цяла България и по света. Накратко, те помагат на хора в неравностойно или силно затруднено положение, които много от хората в обществото избягват. Целта им е да видят променени животи от смърт към живот, и то не само на думи, но и на дело. Представляваща Сдружение „Нов живот“ в НАПС е Димитрина Иванова.

Споделете тази страница с приятели!