„Поход за семейството“ излезе със становище за временна отмяна на Закона за социалните услуги

Съобщение до медиите, 03.12.2019 г.

Законът беше приет през март 2019 година и оттогава хиляди български родители протестират срещу него, защото се опасяват, че чрез нормативния акт социалната грижа се превръща в бизнес, финансиран от държавата и осъществяван от частни доставчици.

Национална асоциация „Поход за семейството“ (НАПС) представи становището си във връзка с новия Закон за социалните услуги (ЗСУ), който престои да влезе в сила от 1 януари 2019 г. В документа нестопанската организация посочва, че контекстът на общественото обсъждане и гласуване на ЗСУ е бил такъв, че много от родителите и родителски организации не са имали възможност да се запознаят със законопроекта и да се включат активно със собствени становища и предложения за промени, заради редица други документи, като, например, Национална стратегия за детето 2019-2030 г., които са изисквали изцяло тяхното внимание и действия, по същото време. Според НАПС в редица държавни документи, създадени през същия период, се наблюдава срастване на неправителствения сектор и чуждестранни частни фондации с държавните институции.

В становището си НАПС твърдят, че новия ЗСУ е бил разглеждан и гласуван на второ четене от само 80 народни представители (1/3 от всички 240) и вероятно по тази причина в документа са били допуснати редица проблемни текстове и неточности. Според организацията е било необходимо да се обърне по-голямо внимание на този толкова важен закон, който засяга всяко българско семейство и голяма част от българските граждани, особено като се имат предвид проблемите в социалната сфера до момента.

От НАПС заявяват, че сред съществените недостатъци на документа са: даването на пълна дееспособност на децата за избор и използване на социални услуги без знанието на техните родители, което е противоконституционно; въвеждане на задължителни социални услуги, които могат да се осъществяват от частни доставчици по тяхно собствено предложение; възможността чуждестранни доставчици на социални услуги да предлагат такива в България без да имат лиценз, издаден в страната; неясноти около новите подзаконови нормативни актове, които се подготвят към новия закон, и множество такива, подлежащи на промени, за които няма информация; заложената нужда за формиране на дисциплинарен екип с прокурор и полиция за всяко „дете в риск“ и други.

Целият текст на становището на НАПС относно Закона за социалните услуги можете да изтеглите от тук.

Споделете тази страница с приятели!